Казвам се Анелия Димитрова и съм когнитивно - поведенчески психолог. 

Къде е нашата истина? Тя е тук и сега! Изкривявайки реалността в полза на нашите базисни и личностови страхове строим пясъчни кули, които толкова умело и със старание градим в полза на страховете си, че пропускаме цял един живот. И то само, за да се подчиним и да избягаме от всичко онова, което е само в нашите глави. Разбира се, за всеки важи с различна сила. 

Хубавото е, че реалността ви дава едно място, което е универсално и еднакво за всички, викат му „среща със себе си”. Един важен за мен човек ми каза следното: Хубавото на хубавото е, че няма лошо. Та, там е това място, където се запознавате с реалността, проверявате си я и къде точно вие стоите в нея. Защо е важно това? Защото си взимате отговори на такива въпроси като: Защо все ми се случва така? Сигурно съм каръкът на Земята? Кога ще бъда щастлив? Пак ли? и т.н. Тази среща трябва да бъде проведена винаги, когато усетите, че нещо ви куца в живота и тъкмо да ви се случи и се проваля, изпарява се..изчезва. Аз му викам на това реалистичен парадокс. Така, мили ми клиенти, пътят е безкраен и никога не свършва и за вас и за мен. Аз се уча от вас, макар и в друг контекст – вие ме развивате като личност и професионалист – нишката е непрекъсната по между ни. Интеракцията между терапевт и клиент е значима и задължително двупосочна, за да има полза и за двете страни. Мисленото трябва да бъде споделено – отговорност пред себе си , нищо повече и нищо по – малко. Защото сами трябва да си проверим мислите с реалността...проверка в реалността – това е! Звучи просто, но... ние предпочитаме да си го усложним и става емоционално – поведенческа каша, едно лъкатушене между желаното...необходимото...жизненоважното и страхът. Помнете мислите не са факти, а страхът е болест. И за двете лекът е реалността и битка за задоволяване на базисна и /или личностова потребност, прекъсната там и тогава от някой си, който е бил отговорен за вас в ранния ви опит и в израстването ви като личности. 

Практиката ми е доказала едно нещо със сигурност: разлика – промяна настъпва тогава, когато всеки придобие рефлекса за един адекватен поведенчески отговор на нуждите си...но за това трябва време и работа. Случва се! Става! Точка!

Мога да продължа да ви бръщолевя още куп психарски неща, но истината за вас и за мен е една: Разликата поражда разлика! Движението прави развитието! И да, страховете се лекуват и дори и да останат контролът е във ваши ръце, властта е във вас, защото веднъж разбрани, анализирани и приети от личността, няма опасност те да бъдат повторно компрометирани и да ви изтласкат встрани от реалния живот. 

Затова най – ценният урок за вас в моята терапия е: 

От какво имам нужда?
Как да се задвижа към потребностите си?
Как си преча, за да удовлетворя себе си?
Какво трябва да направя и как мога да използвам ресурсите си?
Кое зависи от мен и кое не?

За вас остава само движението и промяната! И за мен тоже!
Успех на всички в кюпа!

 Академично образование

Магистър по Психология, професионална квалификация "Психолог", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Дипломна работа "Нарцисизмът в парадигмата на психоанализата", научен ръководител - проф. д-р Красимира Йонкова, общ успех от следването: Отличен /5,87/.  

Специализация по Консултативна психология, професионална квалификация "Психолог-консултант", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Център за квалификация, общ успех: Отличен /6,00/.

Професионална квалификация "Учител по дисциплини от философския цикъл", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - Център за квалификация, общ успех: /6,00/.

Практикум в Терапевтична общност "Феникс" - работа със зависимости и личностни разстройства.

Психотерапевтични модалности и специализации

Специализация по когнитивно-поведенческа терапия, лектор д - р Петър Василев/ Учредител и Първи председател на Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия; психиатър, дипломиран терапевт, обучител и супервизор по Когнитивно - поведенческа психотерапия. Понастоящем е национален представител в Европейската Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия./.