Казвам се Анелия Димитрова и съм психолог  по професия и звание. Аз съм щастлив човек, защото моята професия е моето удоволствие, моето призвание. Затова успявам да накарам всеки един човек докоснал се до мен да се смее, да живее по - добре и да бъде пълноценен за семейството си и него самият.

В какво помагам на хората? В това да се запознаят със себе си, да се научат да анализират всяко нещо случващо се с тях - да си обясняват нещата. Да разберат силата на комуникацията - разговорите, свободно да говорят за чувствата си, за да преодолеят страховете си. Да бъдат свободни, да се усмихват, да се обичат и да бъдат хора! Това мен ме прави пълноценна и тях също.  Вярвам, че добрият психолог е нужно да е подготвен професионално, постоянно да се развива, да бъде емпатиен, добронамерен, жизнеутвърждаващ и безпристрастно да изслушва, разбира и подкрепя своите клиенти.  В работата си се срещам с хора, които имат нужда от подкрепа в преодоляването на ежедневните трудности, или  събиращи душевната си цялост и хармоничност, или личностно опознаване, моделиране и израстване.
Животът ни е даден, за да го изживеем по най - добрия начин, затова нека го направим заедно!

 Академично образование

Магистър по Психология, професионална квалификация "Психолог", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Дипломна работа "Нарцисизмът в парадигмата на психоанализата", научен ръководител - проф. д-р Красимира Йонкова, общ успех от следването: Отличен /5,87/.  
Специализация по Консултативна психология, професионална квалификация "Психолог-консултант", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Център за квалификация, общ успех: Отличен /6,00/.

Професионална квалификация "Учител по дисциплини от философския цикъл", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - Център за квалификация, общ успех: /6,00/.

Психотерапевтични модалности и специализации

Основен курс по когнитивно-поведенческа терапия с право на работа под супервизия, лектор д - р Петър Василев/ Учредител и Първи председател на Българска Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия; психиатър, дипломиран терапевт, обучител и супервизор по Когнитивно - поведенческа психотерапия. Понастоящем е национален представител в Европейската Асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия./.