НАЧАЛО

ЛИЧНО ДОСИЕ

Анелия Димитрова – когнитивно – поведенчески психолог, клиничен психолог. Консултира и терапевтира:
* тревожни и депресивни разстройства
* адаптационни трудности при възрастни и деца
* психиатрични диагнози
УСЛУГИ

* Психологични Консултации
* Групи за взаимопомощ
* Обучения, тренинги, workshops
* Кариерно Ориентиране
* Психолого – психиатрични екпертизи