Защо когнитивно – поведенческа терапия?

01.07.2021 By admin 0

Когнитивно – поведенческата терапия (КПТ) е може би най-добре позната и най-практикувана форма на съвременната психотерапия . Дори и терапевти, които не се самоопределят като КПТ терапевти използват най-малко една шепа КПТ техники в практиката си.

Когнитивно – поведенческата психотерапия се основава на когнитивия модел: начинът, по който индивидите възприемат ситуация е тясно свързан с тяхната реакция – поведение към самата ситуация.
Важна част от КПТ е, че тя помага на клиентите да променят своето безполезно мислене и поведение, което води до трайно подобрение в настроението и функционирането им като личности. Тази психотерапия е клинична и лекува, тя работи с диагнози като депресия, тревожни разстройства, личностови разстройства, психози. И не само помага на хората да идентифицират отрицателните или нездравословни мисли, заменя ги с реални, и по този начин променя тяхното поведение и чувства в ежедневните ситуации. Броят на КПТ сесии, зависи от трудността, която имате. Често те са между 5 и 20 седмични сесии с продължителност между 45 и 60 минути. КПТ основно се занимава с начина, по който мислим и действаме сега, а не се занимава с миналото на индивида. Принципът е тук и сега! Ние хората сме мисли – чувства – поведение – тяло, в тази симбиоза всички елементи за взаимосвързани. Работата на когнитивно поведенческия терапевт е да разбере защо определена ситуация „разбъзиква” този кръг, клиента да анализира и да осъзнае също причината сам.

Върху какво е насочена терапевтичната работа: 

1. Когниции
КПТ се основава на идеята, че начинът, по който мислим влияе на това как се чувстваме и как действаме, т.е. нашето поведение в определени ситуации.
Терминът „когнитивен” включва нашите мисли, възприятия, интерпретации и вярвания. По-голямата част от психологичните спънки са свързани с навиците ни на мислене, с ирационалните вярвания за себе си, другите, света и бъдещето. Когнициите са силно повлияни от културата, заобикалящата ни среда и събитията, които са ни се случвали в ранния опит като индивиди и личности.
2. Поведение
Поведението ни – какво правим или не правим в дадени ситуации несъмнено дава отпечатък и на емоциите и мислите ни.
Ригидните модели на мислене и поведение водят до състояния и епизоди на депресии, тревожности и емоционални проблеми. Затова главната цел на когнитивно-поведенческата терапия е да създаде промяна на негативните мисловни и поведенчески модели чрез реалистичната оценка на света, другите, себе си, бъдещето и живота като обединяващо ги.
По време на терапевтичния процес се научават нови методи за справяне и решаване на проблеми, които могат да бъдат използвани дори и когато терапията е приключила.

Основните принципи на когнитивно-поведенческата психотерапия са:
• основава се на сътрудничеството между психотерапевт и клиент;
• ориентирана към постигането на определени цели;
• фокусирана върху настоящи проблеми и специфични ситуации, които са довели до дисбаланс емоционален и поведенчески;
• поставя акцент върху предпазването от повторна поява на оплакванията (рецидив).


Как протича когнитивно-поведенческата психотерапия?

Терапевтичните сесии се провеждат един или два пъти седмично, в зависимост от остротата на психичното състояние на личността.

Всяка сесия продължава от 45 до 60 минути. Първите две сесии са свързани с оценка на вашето състояние и съставяне на терапевтичен план.

Когнитивно-поведенческата психотерапия е свързана със самостоятелни дейности (домашни задачи), във времето между терапевтичните сесии. Това помага в развиването на уменията, научени по време на психотерапията и последващ рецидив. Домашните задачи обикновено са материали за четене, запис на мисли, постепенно излагане на ситуации, от които се страхувате, и актинг на различни поведенчески техники в реални условия.

Предимства на КПТ са:
1. Ориентирана към резултати –дефиниране на целите , планиране на начините и проверка на резултата.
2. Ефективност – КПТ лекува толкова, колкото и медикаментите. Това е доказано с редица проучвания.
3. Краткосрочност – в зависимост от тежестта на състоянието продължава от 12 до 25 терапевтични сесии.
4. Обучителният аспект, които води до дългосрочни и трайни резултати.
Изследвания показват, че КПТ е ефективна при деца, юноши и възрастни. Използва се както в индивидуален, така и в групов формат.

Автор: Анелия Димитрова