За психичните разстройства и състояния

01.07.2021 By admin 0

Психично разстройство, наричано също психично заболяване е поведенчески модел, който причинява или страдание или слаба способност да функционира адекватно и пълноценно индивида в обикновения живот.  

Признаците и симптомите зависят от специфичното разстройство, но като цяло причините за психичните разстройства често са неясни. Теории могат да съдържат констатации от различни области. Обикновено те се определят чрез комбинация от това как човек се чувства, действа, мисли или възприема. Това може да е свързано с определени области или функции на мозъка, често в социален контекст. Психичното разстройство е един от аспектите на психичното здраве. Научното изследване на психичните разстройства се нарича психопатология.

Лечението се предоставят от различни специалисти (психиатри, клинични психолози, психотерапевти, социални работници).
Чести психични разстройства включват депресия, която засяга около 400 милиона, деменция, което засяга около 35 милиона и шизофренията, която засяга около 21 милиона души в световен мащаб.

В момента има две широко утвърдени системи, които класифицират психични разстройства:
„МКБ-10 Глава V: психични и поведенчески разстройства, (от 1949 г.) е част от Международната класификация на болестите, утвърдена от СЗО;
Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства  (DSM-5) на Американската психиатрична асоциация ( от 1952 г.).
И двата наръчника предоставят стандартизирани критерии за диагноза. Те преднамерено са сближили техните кодове в последните ревизии, затова те често са общо сравними. Съществуват и други  схеми за класификация на азиатските култури като китайската класификация на психичните разстройства или наръчникът за психодинамична диагностика (PDM).
Като цяло, психичните разстройства се класифицират отделно от неврологичните заболявания, когнитивните увреждания или умственото увреждане.

Автор: Анелия Димитрова