Схема терапия

01.07.2021 By admin 0

Схемата терапия (или Схема-фокусирана когнитивна терапия) е интегративен подход към лечение на личността, което съчетава най-добрите аспекти на когнитивно-поведенческия опит, междуличностните и психоаналитичните терапии в един единствен модел. Тази терапия показа забележителни резултати, в това да  промени негативните („неадаптивни“) модели при хората, с които са живели дълго време.

Схема-фокусираният  модел е разработен от д-р Джеф Йънг, който първоначално работи в тясно сътрудничество с д-р Арън Бек, основател на когнитивната терапия. Докато лекува клиенти в Центъра за когнитивна терапия в Университета в Пенсилвания, д-р Йънг и неговите колеги идентифицирали сегмент от хора, които изпитвали трудности да се възползват от стандартния подход. Той открил, че тези хора обикновено са имали дългогодишни модели на мислене, чувство и поведение, които им пречили да бъдат в реалният живот и ги правели нещастни.  Той обръща начина за подпомагане на пациентите да разглеждат и променят тези по-дълбоки модели, известни също като „схеми“ или „капани на живота“, които не са нищо повече и нищо по – малко от страхове. Схема = Страх!

Схемите са трайни и самоунищожителни модели, които обикновено започват в началото на живота на човек, поради прекъсната потребност в ранния опит.   Тези модели се състоят от отрицателни / нефункциониращи мисли и чувства, които са били повторени и разработени доста добре, те са пречки за постигане на целите и задоволяване на нуждите. Някои примери за вярвания на схеми са: „Аз съм необичан.”, „Аз съм провал.”, „На хората не им пука за мен”, „Аз не съм важна.”, „Нещо лошо ще се случи.” „Хората ще ме напуснат, каквото и да правя.”,” Никога няма да имам това, от което се нуждая „,” Никога няма да бъда достатъчно добър. „, „ Аз съм различен от останалите.” и т.н.

Въпреки че, схемите обикновено се развиват в началото на живота (по време на детството или юношеството), те могат да се формират и по-късно, в зряла възраст. Тези схеми се поддържат поведенчески чрез стиловете за справяне с поддръжката на съответната схема: избягване, хперкомпенсация и ходене на равно със схемата. Схема-фокусираният модел на лечение има за цел да помогне на човека да прекъсне тези негативни модели на мислене, чувство и поведение, които често са много упорити, и да развиве здравословни  алтернативи, които да ги заменят. За да може човекът да се задвижи към потребностите си „тук и сега”, да осъзнаее, че преследва нещо, което е било в миналото (но го прави в настоящето), да мине през страха си и да бъде удволетворен от себе си в реалността.

Схема-фокусирана терапия се състои от три етапа. Първата е фазата на оценяване, при която схемите се идентифицират по време на първоначалните сесии. Следва емоционалното осъзнаване и опитната фаза, при която клиентите се свързват с тези схеми и се научават как да ги разпознават, когато те се „активират”  в ежедневния им живот. На трето място, фазата на промяна на поведението става фокусът, по време на който клиентът активно участва в заместването на негативните, обичайните мисли и поведения с нови, здрави когнитивни и поведенчески възможности.

Автор: Анелия Димитрова